ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มกำหนดวัน และเวลา ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

เพิ่มกำหนดวัน และเวลา ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

(รับสมัครโคกหนองนา)001

(Visited 1 times, 1 visits today)