ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจัางเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจัางเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(นักการตลาดรุ่นใหม่)001

(Visited 1 times, 1 visits today)