ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ผ่านการคัดเลือกในการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ผ่านการคัดเลือกในการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(นักการตลาดรุ่นใหม่)001

(Visited 1 times, 1 visits today)