ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ฉะเชิงเทรา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ตัวแทนกลุ่มทอผ้า

พช.ฉะเชิงเทรา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ตัวแทนกลุ่มทอผ้า

วันที่ 11 มกราคม 2564  เวลา 11.00 น. ณ บ้านเนินน้อย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ตัวแทนกลุ่มทอผ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายเกรียงศักดิ์  มิตรประกอบโชค นายอำเภอท่าตะเกียบ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายเบญจวัฒน์ ในวิกุล พัฒนาการอำเภอท่าตะเกียบ นายอภินันท์ เกิดสุข พัฒนาการอำเภอสนามชัยเขต เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนันตำบลท่าตะเกียบ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกลุ่ม เข้าร่วมพิธีมอบลายผ้า และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ตัวแทนกลุ่มทอผ้าจาก อำเภอท่าตะเกียบ  อำเภอสนามชัยเขต จำนวน 6 กลุ่ม เข้ารับพิธีมอบลายผ้า ประกอบด้วย

  1. 1. กลุ่มทอผ้าบ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ
  2. 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย ม. 9 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ
  3. กลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านภูเขาทอง ม.17 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต
  4. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านทางโค้ง ม.15 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต
  5. 5. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านมาบสมบูรณ์ ม.18 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต
  6. 6. กลุ่มผ้าขาวม้าทอมือบ้านนางาม ม.19 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต

ซึ่งทรงพระกรุณาธิคุณ ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ อีกทั้งมีพระดำริฯ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จากการเสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์และงานหัตถกรรม 3 ภูมิภาค

**ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ออกแบบลายมัดหมี่พระราชทานช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ที่ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Sirivannavari  ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน**

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)