ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

(ขยายเวลารับสมัครโคกหนองนา เพิ่มเติม)001

(Visited 1 times, 1 visits today)