ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

(Visited 1 times, 1 visits today)