ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา”

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา”

(รับสมัครโคกหนองนา)001

(Visited 1 times, 1 visits today)