ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (นพต.)

(Visited 1 times, 1 visits today)