ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ 64047306139)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ 64047306139)

ประกาศเชิญชวน23เมย64

(Visited 1 times, 1 visits today)