ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBOจังหวัด (เลขที่โครงการ 64047214650)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBOจังหวัด (เลขที่โครงการ 64047214650)

ยกเลิกประกาศเชิญ

(Visited 1 times, 1 visits today)