ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินงานโครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน กิจกรรมถอดบทเรียนความสำเร็จหมู่บ้านต้นแบบสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน

พัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินงานโครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน กิจกรรมถอดบทเรียนความสำเร็จหมู่บ้านต้นแบบสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน

โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน กิจกรรมถอดบทเรียนความสำเร็จหมู่บ้านต้นแบบสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564  ณ หมู่บ้านต้นแบบสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 14 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมงาน ลงพื้นที่ ถอดบทเรียนความสำเร็จหมู่บ้านต้นแบบสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 14 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ด้านสังคม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

แหล่งข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅
🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)