ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด ด้วย Antigen Test Kit กับโรงพยาบาลพุทธโสธร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด ด้วย Antigen Test Kit กับโรงพยาบาลพุทธโสธร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด ด้วย Antigen Test Kit กับโรงพยาบาลพุทธโสธร

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางอังคณา จิตรวิไลย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริาหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมตรวจหาเชื้อโควิด ด้วย Antigen Test Kit โดยบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธโสธร ซึ่งผลการตรวจพบว่า เป็นลบ ไม่พบผู้ติดเชื้อในการตรวจครั้งนี้

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

แหล่งข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
❤️ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)