ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญและการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญและการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญและการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ🟠
🗓วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางวาสนา กุลละวณิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญและการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการ 9:10 ปฎิบัติบูชา “สืบสาน รักษา และต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมสารคาม
💫ในการนี้ นางกชมน บุษบงค์ พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม และทีมงาน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)