ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชน มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมการพัฒนาชุมชน มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมการพัฒนาชุมชน มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการฯ การเอื้ออำนวยผลงานความสำเร็จในการขับเคลื่อนกลไกผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งในวันดังกล่าวนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติรับมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการฯ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)