ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมความพร้อมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2564

จังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมความพร้อมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2564

พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานนมัสการหลวงพ่อและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานการประชุมฯ นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยพระครูโสภณธรรมานันท์ และนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2564 ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี สำหรับในปี พ.ศ. 2564 ตรงกับวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดยมีพิธีเปิดงานและจัดรถขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก และกำหนดห้วงระยะเวลาการจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

การประชุมมีรายละเอียดมดังนี้

1.กำหนดการจัดงาน

– พิธีบวงสรวงหลวงพ่อโสธรและพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

– พิธีเปิดงานขบวนแห่หลวงพ่อทางน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร ล่องไปตามลำน้ำมุ่งไปสู่ปากอ่าวไทย อำเภอบางปะกง และอำเภอบางคล้า

– การจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา

2.รูปแบบการจัดงาน

– การจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดงาน 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 12 – 21 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน การออกร้านสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัด ร้านอาหารพื้นบ้านของดีเมืองแปดริ้ว การละเล่นและกิจกรรมต่างๆ

 

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(35 mm camera)แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)