ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.แปดริ้วรวมใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19

พช.แปดริ้วรวมใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น.

นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับผู้แทนบริษัทศิริกมลการค้า ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
มอบข้าวสารจำนวน 1000 กก และน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ก
ให้แก่ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จะได้ส่งมอบต่อให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)