ข่าวประชาสัมพันธ์

🐳👩‍💼🌱พช.ฉะเชิงเทรา : ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปลูกเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1 จากศูนย์การเรียนรู้โก่งธนู จังหวัดลพบุรี

🐳👩‍💼🌱พช.ฉะเชิงเทรา : ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปลูกเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1 จากศูนย์การเรียนรู้โก่งธนู จังหวัดลพบุรี

 

🗓วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น.

👩‍💼👩‍💼นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมปลูกเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1 ลงในแปลง บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่นำมาปลูกในวันนี้ ได้รับมอบมาจาก ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ซึ่งมาจากฐานการเรียนรู้โก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
🌱การปลูกเมล็ดพันธุ์ลงแปลงปลูกในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงสัญลักษณ์ “ผู้นำต้องทำก่อน” และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคประชาชน โดยผลผลิตที่ได้จากการขยายพันธุ์ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1 จะนำส่งคืนให้แก่ศูนย์การเรียนรู้โก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปขยายผลสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ความยั่งยืนต่อไป

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)