ข่าวประชาสัมพันธ์

🐳👩‍💼🌱พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565

🐳👩‍💼🌱พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565

🗓วันพฤหัสที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

🌹 ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

👩‍💼👩‍💼 นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุม โดยมีนางอุไรวรรณ ถาวรวงษ์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมฯ
👩🏻‍💼👩🏻‍💼สำหรับการประชุมในวันนี้ ประกอบด้วยวาระสำคัญ ดังนี้
🖋แผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
🖋การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (แยกประเภทลูกหนี้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2565
🖋 ข้อมูลลูกหนี้ที่แสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🖋การพิจารณาโครงการของสมาชิกที่ขอกู้ยืมเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 205,330 บาท
🖋การพิจารณาโครงการของสมาชิกที่ขอกู้ยืมเงินหมุนเงียน (เงินกู้) จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 749,800 บาท

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)