ข่าวประชาสัมพันธ์

🐘🌳พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนการขับเคลื่อน การดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

🐘🌳พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนการขับเคลื่อน การดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

🗓วันพุธที่ 19 มกราคม 2565

🏠🐘 ณ หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼 นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน จากสำนักส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานฯ
🌺ในการนี้ นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายเนตร ขันคำ พัฒนาการอำเภอท่าตะเกียบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ นักพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการติดตามการดำเนินงานฯ
🌻สำหรับการติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2565 โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ และในวันที่ 19 มกราคม 2565 ทางคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนกลุ่มอาชีพหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง อ.ท่าตะเกียบ ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านคชานุรักษ์ และถอดบทเรียนกลุ่มอาชีพหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง อ.ท่าตะเกียบ
1.นำเสนอผลการดำเนินงาน ปี 2564
2.ถอดบทเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ เรื่องการแก้ไขปัญหาช้าง อพปร. การอยู่ร่วมกับช้าง โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน
3.ถอดบทเรียนกลุ่มอาชีพไก่อบผาหินโยก บ้านเนินน้อย ม.20 ต.ท่าตะเกียบ
4.ถอดบทเรียนกลุ่มอาชีพปลูกชะอม บ้านหนองปรือน้อย ม.16 ต.ท่าตะเกียบ

🌹สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจังหวัดสระแก้ว

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for good

(Visited 1 times, 1 visits today)