ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏📚📒พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมรับมอบหนังสือและนิตยสารในเครือมติชน พ็อกเก็ตบุ๊ค และนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ในเครือมติชน ภายใต้โครงการ“ส่งมอบความรู้สู่สังคมไทย”

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏📚📒พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมรับมอบหนังสือและนิตยสารในเครือมติชน พ็อกเก็ตบุ๊ค และนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ในเครือมติชน ภายใต้โครงการ“ส่งมอบความรู้สู่สังคมไทย”

🗓วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.
🏛ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกิจกรรมรับมอบหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ในเครือมติชน โดยมีดร.พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ นางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรในจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
💐ในการนี้ นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางวรกมน เกษรบัว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมฯ
เนื่องจากโครงการ 45 ปี มติชนส่งมอบความรู้ สู่สังคมไทย โดยบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ในชื่อโครงการ “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง”
ซึ่งในปีนี้ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจการเข้าสู่ปีที่ 45 ทางบริษัทจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการ “ส่งมอบความรู้สู่สังคมไทย” ด้วยการเลือกนิตยสารและหนังสือ เข้าไปเติมในห้องสมุดให้มากขึ้น เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน สร้างภูมิปัญญา ทางบริษัทฯจึงได้มอบหนังสือจำนวน 35 เล่ม และนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ เป็นรายเดือน เดือนละ1 เล่ม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 45 แห่ง ให้มีแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้น

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)