ข่าวประชาสัมพันธ์

🎁แปดริ้วเตรียมความพร้อมการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 💻

🎁แปดริ้วเตรียมความพร้อมการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 💻

🗒️วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2565
🛻 ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน หมู่ที่ 13 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 🏞️

🌟นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน หมู่ที่ 13 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับเขตตรวจราชการ ผ่านระบบออนไลน์🎉
💥ในการนี้ นางสาวอรุณลักขณ์ โพธิ์พุทธ พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมด้วย🏞️

📸ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)