ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏🎟🎫พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลากผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏🎟🎫พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลากผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

🗓วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
🏛ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ
โดยนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลากผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
🎟สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบหมายให้จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดทำบัญชี สำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 100 ราย โดยมีอายุบัญชีสำรอง 2 ปี หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีหนังสือแจ้งให้ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เพื่อส่งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาอนุมัติเป็นบัญชีสำรอง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
🎫ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประกาศให้ผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ EMS ระหว่างวันที่ 9 – 12 พ.ค. 65 มีผู้สนใจลงทะเบียนจำนวน 834 ราย ในจำนวนนี้มีชื่อซ้ำ 1 ราย จึงเหลือเพียง 833 ราย

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)