ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 “สานพลัง บวร ร่วมแรง 7 ภาคีเครือข่าย แก้จนคนแปดริ้ว” พช.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 “สานพลัง บวร ร่วมแรง 7 ภาคีเครือข่าย แก้จนคนแปดริ้ว” พช.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่

🗓วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
🏛ณ อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานสภาเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จิตอาสา 904 หัวหน้าหน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายในอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความยากจนแบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน แบบการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ร่วมกันเป็นทีมลงไปช่วยเหลือประชาชน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 10 ราย ในพื้นที่ 5 ตำบล
(ตำบลบางโรง ตำบลคลองเขื่อน ตำบลบางตลาด ตำบลบางเล่า และตำบลก้อนแก้ว) ประกอบด้วย
1.ครัวเรือนตกเกณฑ์มิติสุขภาพ จำนวน 1 ครัวเรือน
2.ครัวเรือนตกเกณฑ์มิติรายได้ จำนวน 6 ครัวเรือน
3.ครัวเรือนตกเกณฑ์มิติรายได้และความเป็นอยู่ จำนวน 3 ครัวเรือน
กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ ตรวจสุขภาพ มอบถุงยังชีพ มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว และร่วมหารือวางแผนช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)