ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏🪡🥻สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางและกติกาการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มทอผ้า กลุ่มผู้ผลิตผ้า กลุ่มหัตถกรรม และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าวผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏🪡🥻สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางและกติกาการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มทอผ้า กลุ่มผู้ผลิตผ้า กลุ่มหัตถกรรม และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าวผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🗓วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30น.
🏛ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นางสาวเอมอร มานะวะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางและกติกาการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

📝โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1.คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
2.เงื่อนไขการส่งผ้าเข้าประกวด
3.ประเภทผ้าลายพระราชทานที่ส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 14 ประเภท ตามเทคนิค/อัตลักษณ์
4.ประเภทงานหัตถกรรม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)