ข่าวประชาสัมพันธ์

🌳🪴ชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บ้านหมู่ใหญ่ โครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม บ้านหมู่ใหญ่ หมู่ 3 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳🪴ชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บ้านหมู่ใหญ่ โครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม บ้านหมู่ใหญ่ หมู่ 3 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)