ข่าวประชาสัมพันธ์

🚘🏘ชนะเลิศด้านสังคม ได้แก่ บ้านเนินน้อย โครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ด้านสังคม บ้านเนินน้อย หมู่ 20 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

🚘🏘ชนะเลิศด้านสังคม ได้แก่ บ้านเนินน้อย โครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ด้านสังคม บ้านเนินน้อย หมู่ 20 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)