ข่าวประชาสัมพันธ์

💸🌴ชนะเลิศด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ บ้านปลายคลอง 18 โครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ บ้านปลายคลอง 18 หมู่ 11 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

💸🌴ชนะเลิศด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ บ้านปลายคลอง 18 โครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ บ้านปลายคลอง 18 หมู่ 11 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)