ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏🚗🐘พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏🚗🐘พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

🗓วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.

🏛ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

💫นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการเข้าร่วมจำหน่ายโซนหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ภายในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี 2565

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)