ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎦ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการดีเด่นของอำเภอ✨

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎦ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการดีเด่นของอำเภอ✨

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางวาสนา กุลละวณิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการดีเด่นของอำเภอพนมสารคาม ในการรับฟังผลการดำเนินงานของอำเภอ ซึ่งอำเภอได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี ของเด่นมาร่วมจำหน่ายและจัดแสดงในครั้งนี้ และได้ลงพื้นที่ สวนเกษตรแปลงใหญ่บ้านแหลมไผ่ศรี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยาว , สวนเกษตรผู้ช่วยพิสิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยาว และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)