ข่าวประชาสัมพันธ์

🌳🐘พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

🌳🐘พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

🗓วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.

🏛ห้องประชุมอำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวเอมอร มานะวะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายมติภูมิ สัณหสกุล นักพัฒนาชุมชน ร่วมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีประเด็นการติดตาม พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้
🐘การอยู่ร่วมกับช้าง
🐘การพัฒนาอาชีพ
🐘แนวทาง/ความต้องการพัฒนาเพื่ออยู่ร่วมกับช้างอย่างสมดุล
อยู่ร่วมกับช้าง

ในการนี้มีนายอภินันท์ เกิดสุข พัฒนาการอำเภอแปลงยาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอร่วมการติดตามงานดังกล่าว

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)