ข่าวประชาสัมพันธ์

🌳🐘พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

🌳🐘พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

🗓วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-13.30 น.

📍บ้านคลองมะหาด ม.14 ต.ท่าตะเกียบ
📍บ้านอ่างเตย ม.9 ต.ท่าตะเกียบ
📍บ้านเนินน้อย ม.20 ต.ท่าตะเกียบ
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีประเด็นการติดตาม พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้
🐘การอยู่ร่วมกับช้าง
🐘การพัฒนาอาชีพ
🐘แนวทาง/ความต้องการพัฒนาเพื่ออยู่ร่วมกับช้างอย่างสมดุล
พร้อมทั้งลงพื้นที่ให้กำลังใจ
🐝กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองมะหาด
👚วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าบ้านอ่างเตย ในการส่งผ้าขิดฯเข้าประกวด
🍪ชมผลิตภัณฑ์คุกกี้ตัวหนอนไส้มัลเบอรี่
⛺️โปรแกรมท่องเที่ยวบ้านเนินน้อย

ในการนี้มีนายเนตร ขันคำ พัฒนาการอำเภอท่าตะเกียบ ร่วมการติดตามงานดังกล่าว

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)