ข่าวประชาสัมพันธ์

💐สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวจิรัชยา พันแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้รับการประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

💐สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวจิรัชยา พันแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้รับการประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

(Visited 1 times, 1 visits today)