ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🌳🏘พช.ฉะเชิงเทรา เยี่ยมชม โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2565”

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🌳🏘พช.ฉะเชิงเทรา เยี่ยมชม โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2565”

🗓 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13:00 น.

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เยี่ยมชม “โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2565” และเข้ากราบนมัสการ พระครูวีรปัญโญภาส (พระอาจารย์ไก่ วีรธัมโม) เจ้าอาวาสวัดวังเย็น/เจ้าคณะตำบลวังเย็น โดยมี พัฒนาการอำเภอแปลงยาว กำนันตำบลวังเย็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลวังเย็น ให้การต้อนรับ เยี่ยมชมโครงการสวนผัก การผลิตไบโอแก๊ส การคัดแยก/กำจัดขยะ ภายในวัดวังเย็น และเยี่ยมชมโครงการ โคก หนอง นา หมู่ที่ 2 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

🏘”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 1 times, 1 visits today)