ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 📣🎏พช.ฉะเชิงเทรา : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 📣🎏พช.ฉะเชิงเทรา : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)

🗓วันจันทร์ที 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักแปลงรวมบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 20 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต

✨นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ดำเนินการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ
โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้
1) ผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักแปลงรวมบ้านหนองกระทิง ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ กลับสู่ท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565
2) รายงานการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักแปลงรวมบ้านหนองกระทิง
3) วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)

#กรมการพัฒนาชุมชน
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)