ข่าวประชาสัมพันธ์

🏘️👩🏻‍💼พช.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

🏘️👩🏻‍💼พช.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳

 

🗓 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.

🏛️ ณ ห้องบางปะกง โรงแรมที วินเทจ บางคล้า อำเภอบางคล้า

👨🏻‍💼👩🏻‍💼 นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และได้มอบหมายให้นางสาวสวณีย์ มีเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมนักการตลาดรุ่นใหม่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
👩🏻‍💼💰สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 กำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ โดยมีเนื้อหาการประชุมในวันแรก ดังนี้
📌 การเตรียมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0 โดยนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา
📌 ความสำคัญของการตลาดออนไลน์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0
📌 การเป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง
ขายเก่ง มีธรรมาภิบาล”
📌 การจัดทำ Template/Content ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และการแบ่งกลุ่มปฏิบัติ

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘

(Visited 1 times, 1 visits today)