ข่าวประชาสัมพันธ์

🏘️👩🏻‍💼พช.ฉะเชิงเทรา พร้อมจัดส่งผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานกาชาด ปี 2565

🏘️👩🏻‍💼พช.ฉะเชิงเทรา พร้อมจัดส่งผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานกาชาด ปี 2565

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳

 

🗓 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

🏛️ ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼🦋นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางอังคณา จิตรวิไลย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนั่นงานบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกันบรรจุผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี จำนวน 770 ตัว จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกันประดิษฐ์ โดยจัดส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมออกร้านสอยดาวผีเสื้อผ้าไทยร้านกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในงานกาชาด ปี 2565 ที่มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 -18 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
🦋🦋ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางศศกร ลออศรีสกุลไชย คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา มาร่วมส่งมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีที่ทางสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย “ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี” กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราในครั้งนี้

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘

(Visited 1 times, 1 visits today)