ข่าวประชาสัมพันธ์

🏘️👩🏻‍💼ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

🏘️👩🏻‍💼ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳

 

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.

🏛️ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👩🏻‍💼 นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางอังคณา จิตรวิไลย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนางสาว ปารณีย์ บุญรอด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบ Video Conference
📌💰โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น กำหนดดำเนินการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีเนื้อหาที่สำคัญในการฝึกอบรม ดังนี้
☑️การบรรยาย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
☑️การบรรยาย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
☑️การบรรยาย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
☑️ การบรรยาย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
☑️การอภิปราย ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘

(Visited 1 times, 1 visits today)