ข่าวประชาสัมพันธ์

🏘️👩🏻‍💼พช.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

🏘️👩🏻‍💼พช.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳

 

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.

🏛️ ณ ห้องบางปะกง โรงแรมที วินเทจ บางคล้า อำเภอบางคล้า

👨🏻‍💼👩🏻‍💼 นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวสวณีย์ มีเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางวาสนา กุลละวณิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมนักการตลาดรุ่นใหม่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
👩🏻‍💼💰สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 กำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ โดยมีเนื้อหาการประชุมในวันที่ 2 มีดังนี้
📌การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจำหน่ายในตลาดออนไลน์
📌การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจำหน่ายในตลาดออนไลน์
📌การเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์
📌 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : การนำเข้าข้อมูลระบบขายออนไลน์ และ Upload ภาพ/ Content ในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘

(Visited 1 times, 1 visits today)