ข่าวประชาสัมพันธ์

🐘🐟พช. แปดริ้วร่วมประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัด – เชิดชูเกียรติ สารสนเทศตำบลต้นแบบ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง

🐘🐟พช. แปดริ้วร่วมประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัด – เชิดชูเกียรติ สารสนเทศตำบลต้นแบบ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง

🐘🐟พช. แปดริ้วร่วมประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัด – เชิดชูเกียรติ สารสนเทศตำบลต้นแบบ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง

🗓 วันที่ 24 มกราคม 2566

🏛️ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ขั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👩🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานและให้เกียรติมอบรางวัลประกาศนียบัตรสารสนเทศตำบลต้นแบบพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 ชนะเลิศระดับจังหวัด แก่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางเนาวรัตน์ เมฆสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวแทนในงานรับมอบรางวัลในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนมกราคม 2566

🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘️

(Visited 1 times, 1 visits today)