ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏👩‍💻พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏🥭🍈จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

รับสมัครเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยการยกระดับความรู้และสร้างทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ให้แก่บุคลากร นิสิตและนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ บุคลากรในหน่วยงานจะได้เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับและพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะร่วมกับเมืองอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ รวมระยะเวลาโครงการ 12 เดือน

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏⛰พช.ฉะเชิงเทรา : ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ฉช 504 เพื่อเข้าร่วมโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏🏛👨‍👩‍👧‍👦ฉะเชิงเทรา รวมพลัง บ้าน วัด ราชการ “ทำความดี ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน”