ข่าวประชาสัมพันธ์

🏘️👩🏻‍💼พช.ฉะเชิงเทราร่วมฝึกอบรมโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม