ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

ผลการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปลายคลอง 18 หมู่ 11 ตำบลหมอนทอง