ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

กรมการพัฒนาชุมชน

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเซนต์ปอล หมู่ที่ 9 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา